Cách tính công suất lò hơi

Công suất lò hơi là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động và hiệu suất của lò hơi trong các quá trình sản xuất công nghiệp. Việc tính toán chính xác công suất lò hơi giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí nhiên liệu và đảm bảo an toàn vận hành. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách tính công suất lò hơi và các yếu tố ảnh hưởng đến công suất lò hơi.

1. Công Suất Lò Hơi Là Gì?

Công suất lò hơi (boiler capacity) là khả năng của lò hơi trong việc sản xuất hơi nước hoặc nhiệt lượng trong một đơn vị thời gian, thường được đo bằng đơn vị kilowatt (kW), megawatt (MW) hoặc British Thermal Units (BTU). Công suất lò hơi phụ thuộc vào lượng nhiên liệu được đốt cháy và hiệu suất của lò hơi.

2. Các Phương Pháp Tính Công Suất Lò Hơi

Có nhiều phương pháp để tính toán công suất lò hơi, dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

Phương Pháp 1: Dựa Trên Lưu Lượng Hơi Và Hiệu Suất Lò Hơi

Công suất lò hơi có thể được tính dựa trên lưu lượng hơi và hiệu suất của lò hơi. Công thức tính như sau:

P=m×h3600×ηP = \frac{m \times h}{3600 \times \eta}

Trong đó:

 • PP là công suất lò hơi (kW)
 • mm là lưu lượng hơi (kg/giờ)
 • hh là enthalpy của hơi (kJ/kg)
 • η\eta là hiệu suất lò hơi (%)
cách tính công suất lò hơi
cách tính công suất lò hơi

Phương Pháp 2: Dựa Trên Nhiệt Lượng Và Lượng Nhiên Liệu Tiêu Thụ

Công suất lò hơi cũng có thể tính dựa trên nhiệt lượng tạo ra và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Công thức tính như sau:

P=Q×η860P = \frac{Q \times \eta}{860}

Trong đó:

 • PP là công suất lò hơi (kW)
 • QQ là nhiệt lượng tạo ra (kcal/giờ)
 • η\eta là hiệu suất lò hơi (%)

Tìm hiểu thêm: Lò hơi ghi xích

Phương Pháp 3: Dựa Trên Diện Tích Bề Mặt Trao Đổi Nhiệt

Công suất lò hơi cũng có thể được tính dựa trên diện tích bề mặt trao đổi nhiệt. Công thức tính như sau:

P=A×U×ΔTP = A \times U \times \Delta T

Trong đó:

 • PP là công suất lò hơi (kW)
 • AA là diện tích bề mặt trao đổi nhiệt (m²)
 • UU là hệ số truyền nhiệt (kW/m².K)
 • ΔT\Delta T là chênh lệch nhiệt độ (K)

3. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Suất Lò Hơi

Hiệu Suất Lò Hơi: Hiệu suất của lò hơi ảnh hưởng trực tiếp đến công suất. Lò hơi có hiệu suất cao sẽ có công suất lớn hơn và tiêu thụ ít nhiên liệu hơn.

Loại Nhiên Liệu: Nhiên liệu sử dụng trong lò hơi cũng ảnh hưởng đến công suất. Các loại nhiên liệu khác nhau có nhiệt trị khác nhau, do đó, công suất lò hơi sẽ thay đổi tùy theo loại nhiên liệu sử dụng.

Lưu Lượng Hơi: Lưu lượng hơi được sản xuất bởi lò hơi cũng ảnh hưởng đến công suất. Lưu lượng hơi càng lớn thì công suất lò hơi càng cao.

Áp Suất Và Nhiệt Độ: Áp suất và nhiệt độ của hơi nước cũng là yếu tố quan trọng. Hơi nước ở áp suất và nhiệt độ cao sẽ có năng lượng cao hơn, do đó, công suất lò hơi cũng sẽ cao hơn.

4. Ví Dụ Tính Công Suất Lò Hơi

Ví Dụ 1: Tính Công Suất Dựa Trên Lưu Lượng Hơi

Giả sử lò hơi có lưu lượng hơi là 5000 kg/giờ, enthalpy của hơi là 2800 kJ/kg và hiệu suất lò hơi là 85%. Ta có công suất lò hơi là:

P=5000×28003600×0.85≈4620 kWP = \frac{5000 \times 2800}{3600 \times 0.85} \approx 4620 \text{ kW}

Ví Dụ 2: Tính Công Suất Dựa Trên Nhiệt Lượng

Giả sử lò hơi tạo ra nhiệt lượng 4000000 kcal/giờ và hiệu suất lò hơi là 90%. Ta có công suất lò hơi là:

P=4000000×0.90860≈4186 kWP = \frac{4000000 \times 0.90}{860} \approx 4186 \text{ kW}

Việc tính toán công suất lò hơi là một bước quan trọng để đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn của lò hơi trong các quá trình sản xuất công nghiệp. Bằng cách sử dụng các phương pháp tính toán khác nhau và xem xét các yếu tố ảnh hưởng, các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa công suất lò hơi, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất sản xuất.

Có thể bạn cần: Lò hơi điện

Trả lời