Cung cấp nồi hơi đốt than ghi xích công suất 5000 kg/h cho công ty Bê tông phúc tiến Hải Phòng

Cung cấp nồi hơi đốt than ghi xích công suất lên đến 5000 kg/h cho công ty Bê tông phúc tiến Hải Phòng

Trả lời